SKS  Akrum  Twee Gebroeders - Drachten  d'Halve Maen - Drachten  
Twee Gebroeders Earnewâld Doarp Grou Gerben van Manen Heerenveen It Doarp Huzum  
Oeral Thús - Joure  Ut’e Striid Langweer Het Ljouwerter skûtsje Lemster Skûtsje  
De Sneker Pan  Súdwesthoek - Stavoren  Klaas van der Meulen - Woudsend

 IFKS  Abbegeasterskutsje  Avontuur  Doeke van Martena  Drie Gebroeders 
 Harmonie-Bolsward  Jonge Rein  Lege Wâlden  Lytseloes  Raerder Roek  
Singelier  Striidber  Swarte Wief  Twa Famkes   Verandering 
de Lonneke   Jonge Jasper. 
Út en Thús.   Hoop en vertrouwen. Hoop op Welvaart  Hoop op Zegen.
Stad Harlingen Makkumer Skûtsje Het skûtsje van Top en Twel


Fryslân-Wonderland Cor Fennema Wiep Wierda foto's  Het dorp Woudsend 
Hester Kornelis. Skûtsjehistorie Hattum Hoekstra  Elder Meeter(Farre.nl)
 Wiis mei Fryslân

 - Anjum  - Brantgum  - Dokkum  - Ee. - Ginnum  - Hantum  - Hantumeruitburen  - Hantumhuizen    -Hiaure  - Holwerd  - Jannum  - Lichtaard  - Oostrum - Paesens - Reitsum - Waaxens 


Janny Bergh


Al mijn skûtsje foto's


Een fragment waar ik de lokatie mocht aanwijzen.Copyright © 2014.jcuperus